Актуализирайте данните си
за комуникация с ЕНЕРГО-ПРО
Въведете актуални данни за комуникация
{{ message }} ×
{{ errors.customerType }}
{{ errors.pinCode }}
Вашият ПИН представлява последните 4 цифри от Вашия ЕГН/ЛНЧ. В случай че не сте титуляр по партидата или Вашият ЕГН/ЛНЧ не е коректно попълнен в системата ни, Ви каним да посетите Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО и да актуализирате Вашите данни.
Дата на раждане
{{ errors.captcha }}
Изчисти

Налични данни за клиента

Имена: {{ name }} {{ surname }} {{ family }}

Наименование: {{ companyName }}

И-мейл адрес за кореспонденция: {{ emailsString }}

И-мейл адрес за е-фактура: {{ invoiceEmailsString }}

Мобилен телефон: {{ phonesString }}

„Абонаментна услуга“, научете повече тук
Заяви Електронна фактура: Със заявяване на Вашата електронна фактура:
  • Ще получавате всяка Ваша фактура бързо и удобно на Вашия и-мейл адрес!
  • Ще имате достъп до електронните си фактури по всяко време!
  • Няма вероятност да изгубите фактурата си!
{{ errors.digitalInvoice }}
{{ errors.invoiceEmailChange }}
{{ errors.propertyUser }}
{{ errors.authenticity }}
{{ errors.contactData }}
{{ errors.privateData }}

В случай че клиентските Ви данни са неактуални или непълни апелираме да ги актуализирате или да подадете документи за смяна на титуляр на партида за електроенергия.

За да актуализирате клиентски данни, или стартирате процедура по смяна на партида, е необходимо да представите следното:

  • Лична карта и документ за собственост на имота;
  • Ако имотът е наследствен, е необходимо и удостоверение за наследници;
  • Ако Ви представлява упълномощено лице, е необходимо пълномощно в нотариално заверена форма.

Услугата е безплатна и дружеството предоставя следните варианти за нейното заявяване:

  • Електронно чрез подаване на документи, през клиентски портал MyENERGO-PRO, достъпен на адрес https://my.energo-pro.bg/login, предназначен за онлайн обслужване, ако разполагате с персонален идентификационен код /ПИК/. Внасяме, уточнението, че издаването на ПИК се извършва еднократно, лично или чрез упълномощено лице, с подаване на искане във физически Център за обслужване на компанията или по електронна поща, като в този случай следва да разполагате с Квалифициран електронен подпис - КЕП
  • В удобен за Вас физически Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО. Информация за Центровете за обслужване на клиенти можете да намерите на адрес: https://www.energo-pro.bg/bg/kontakti.